Kontakt | Kazalo | LogIn | English
Temida logo

 

Dogodki

Konferenca Mediadoc 2013
24.-25. september 2013

> Vstopna stran > Storitve > Svetovanje
resitve

Svetovanje

Analiza procesov in informacijskih sistemov

epc diagram S celovito analizo pridobimo podatke o trenutnem stanju poslovnih procesov in IT v podjetju. To je osnovni korak, na podlagi katerega izdelamo študijo informacijskega sistema. Ta služi naročniku za nadaljnjo izdelavo strategije reorganizacije procesov in vpeljave nove IT. V okviru analize informacijskega sistema:

  • definiramo in opišemo kritične poslovne procese,
  • identificiramo informacijski sistem naročnika,
  • analiziramo pomanjkljivosti obstoječe informacijske podpore in
  • izdelamo študijo integracije informacijskega sistema.

Rezultat je jasna slika o prednostih in slabostih, nevarnostih in priložnostih informacijskega sistema naročnika. Naročnik pridobi strukturirano dokumentacijo, na podlagi katere se lažje odloči za ustrezne nadaljnje korake.

Izdelava strategije razvoja IS

Odločitev o nadaljnjem razvoju informatike v podjetju mora biti premišljena: izbrati kar najbolj optimalno pot med stroški in koristmi. Pri izdelavi strategije upoštevamo strateške cilje in smernice razvoja preučevanega podjetja, ter trenutne trende na področju IT. Biti mora uresničljiva, stroškovno upravičena in splošno sprejeta.
Pri izdelovanju strategije sei podjetje sreča s ključnimi vprašanji: kje smo, kam želimo, kako priti do cilja, kako poslovati v tem času, kakšni bodo stroški in kakšne koristi, katere in koliko virov potrebujemo in drugo. Na tej podlagi izvedemo še ostale potrebne analize, ter izdelamo dolgoročno strategijo razvoja informacijskega sistema in tehnologije Ta naročniku predstavi jasno sliko strategije, ter ostale informacije, ki so potrebne za njeno uresničevanje.