Kontakt | Kazalo | LogIn | English
Temida logo

 

Dogodki

Konferenca Mediadoc 2013
24.-25. september 2013

> Vstopna stran > Storitve > Razvojni projekti
resitve

Razvojni projekti

TRICE

TRICE Prvenstven cilj projekta TRICE je analiza in vzpostavitev povezave med področji izobraževanja, raziskavami in inovacijami. V hitro spreminjajočem se svetu računalništva je neprestano izobraževanje prvenstvenega pomena. Evropska unija je razglasila leto 2009 za evropsko leto kreativnosti in inovacij z namenom dvigovanja zavesti o pomenu kreativnosti in inovacij za osebni, socialni in ekonomski razvoj ter pospeševanja in širjenja dobrih praks ter stimuliranja izobraževanja in raziskav. Projekt TRICE je tako podprt s strani evropskega okvirnega programa FP7. rezultati projekta bodo služili kot osnova za spremembo učnega kurikuluma z upoštevanjem inovativnih učnih metod, kot sta e-učenje in m-učenje (mobilno učenje). Vzpostavljena bo virtualna mreža inovativnih izobraževalnih tehnoloških centrov ter povezava med tematskimi raziskovalnimi mrežami, centri odličnosti in drugimi neodvisnimi raziskovalnimi skupinami. V naslednjih fazah bodo ocenjeni parametri za relevantnost raziskovalnih tem za učenje z vzpostavitvijo ažurnih podatkovnih baz za študente, kar bo posledično zagotovilo širšo dostopnost, razpoložljivost in konsistentnost zbirk podatkov. V projekt je vključenih 70 partnerjev iz celotne Evrope, med njimi pa je kar 48 univerz.

MEDSI

MEDSI V okviru evropskega razpisa FP6 smo udeleženi pri prijavi EU projekta IST-1-506991 MEDSI (ManagEment Decision Support for critical Infrastructures). Cilj projekta je integracija geografskega informacijskega sistema (GIS) z zunanjimi bazami podatkov (DB) in orodji za podporo odločanja v sistem, ki bo služil za podporo upravljanja in odločanja v kriznih situacijah, pri zaščiti okolja, in pri načrtovanju velikih infrastrukturnih objektov. Na projektu sodeluje 12 partnerjev iz Španije, Nemčije, Češke, Turčije in Slovenije.
Velik interes držav članic EU za omenjeni projekt, je narekoval nadaljevanje in širjenje projekta MEDSI. Več o tem si preberite v novicah.

SolEuNet

MEDSI Cilj projekta SolUeNet je bil izboljšati konkurenčnost in najti nove poslovne priložnosti na globalnem tržišču informacijskih tehnologij na dveh pomembnih področjih: inteligentni analizi podatkov (data mining) in podpori odločanju (decision support). Konkretni cilj projekta je bil zasnovati virtualno evropsko podjetje, ki bo povezovalo v mrežo vse sodelujoče institucije in ki bo sposobno ponuditi uporabnikom visoko specializirano znanje za reševanje konkretnih problemov na omenjenih dveh področjih. V projekt je bilo vključeno 8 evropskih raziskovalnih institucij in 4 podjetja.