Kontakt | Kazalo | LogIn | English
Temida logo

 

Dogodki

Konferenca Mediadoc 2013
24.-25. september 2013

> Vstopna stran > Storitve > Računalniški inženiring
resitve

Računalniški inženiring

1. Analiza stanja

Analiza Analiza stanja informacijskega okolja je prvi korak, na podlagi katerega naročniku svetujemo pri uvajanju novosti. Z definiranjem zahtev, odgovornosti in pravil vzpostavimo osnovo za uspešenost projekta. Nato opredelimo kritične procese in cilje naloge, kar je v zaključni fazi vidno pri izboljšanju učikovitosti in posledično večji poslovni uspešnosti.

2. Izvedba storitve

Izvedba Izvedba je ključna storitev računalniškega inženiringa. Pred pričetkom izvedbe izdelamo podrobni načrt izvedbe, testiranja in postavitve sistema. To je faza, kjer vzpostavimo računalniško infrastrukturo, jo preiskusimo in pripravimo za delovanje.

3. Svetovanje uporabnikom

Svetovanje Za učinkovito delovanje implementiranega informacijskega sistema je ključno dobro poznavanje sistema in njegovo upravljanje ter redno vzdrževanje. V okviru te storitve izvajamo šolanje uporabnikov (administratorjev in ostalih skrbnikov), na osnovi pogodbe pa tehnično pomoč in vzdrževanje.