Kontakt | Kazalo | LogIn | English
Temida logo

 

Dogodki

Konferenca Mediadoc 2013
24.-25. september 2013

> Vstopna stran > Rešitve > Spletne aplikacije
resitve

Spletne aplikacije

e - Cenitve

e-Cenitve Spletna aplikacija je namenjena elektronskemu vodenju javnih naročil: objavi javnih naročil, elektronski oddaji ponudb na naročila, pregled in izbor najprimernejšega ponudnika ter objavo rezultatov (sklepov) o izbiri. Popolnoma brezpapirno poslovanje, elektronska hramba dokumentov ter podpora omogočajo udobno poslovanje in velike prihranke pri času, denarju in ostalih virih.

>Obišči spletno mesto

WEB Nsvs

WebNsvs Evidenca varčevalnih pogodb je namenjena bankam in posameznikom, vključenim v Nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo. Z evidenco smo omogočili vpogled v stanje na posameznih varčevalnih pogodbah preko spletnega pregledovalnika. Tako lahko banke in posamezni varčevalci mesečno spremljajo stanje na svojih varčevalnih pogodbah in pravočasno ukrepajo ob opaženih nepravilnostih.

>Obišči spletno mesto

Sara

Sara Je spletna aplikacija, ki jo uporabljajo vsa podjetja, ki imajo koncesijo za razgradnjo rabljenih avtomobilov. Odlikujejo jo preprosta uporaba in izredna stabilnost delovanja. Visok nivo varnosti zagotavljajo varnostni mehanizmi infrasrukture PKI in digitalnih cerifikatov SIGEN-CA.

>Obišči spletno mesto

Gis grafi

GisGrafi Ena slika velja 1000 besed. Spletna aplikacija Gis Grafi je novost v Sloveniji. Omogoča "on the fly" izdelavo grafičnega prikaza podatkov po slovenskih regijah. Podatke lahko vnesete neposredno v spletni obrazec ali pa iz MS Excel dokumenta.

>Obišči spletno mesto