Kontakt | Kazalo | LogIn | English
Temida logo

 

Dogodki

Konferenca Mediadoc 2013
24.-25. september 2013

> Vstopna stran > Rešitve > Poslovne aplikacije
resitve

Poslovne aplikacije

NAJS

Sara Je programski paket za avtomatizirano spremljanje najemnih stanovanj po Stanovanjskem zakonu. Program NAJS je namenjen podjetjem in uporabnikom, ki vzpostavljajo evidenco najemnih stanovanj po Stanovanjskem zakonu in spremljajo finančne obveznosti, izhajajoče iz naslova najema oziroma oddaje stanovanj, upravljanja in planiranja vzdrževalnih del.

 

BrNSVS

WebNsvs Namenjen je evidenci varčevalnih pogodb v okviru NSVS, ki jo izvaja Stanovanjski sklad Republike Slovenije na podlagi podatkov bank. Osnovna funkcija programa je ugotavljanje upravičenosti posameznega varčevalca do državne premije. Nadgrajen je s spletno aplikacijo za spremljanje podatkov o varčevanjih za banke in varčevalce.

 

presledek
presledek

StanWin

StanWin StanWin je programski paket, namenjen avtomatiziranemu evidentiranju terjatev in plačil na osnovi prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu. Namenjen podjetjem in uporabnikom, ki vzpostavljajo evidenco prodanih stanovanj po Stanovanjskem zakonu in spremljajo finančne obveznosti zavezancev, izhajajoče iz naslova prodaje stanovanj.

Kartoteka šol

Kartoteka šol Program za evidenco podatkov o izobraževalnih ustanovah, učiteljih, predmetih in za izdelavo nalepk z naslovi. Program omogoča:

  • vodenje evidence podatkov o šolah (ustanovah), učiteljih in predmetih, ki jih učitelji učijo,
  • izbiranje ustanov in učiteljev, ki ustrezajo podanim kriterijem,
  • izdelavo nalepk z naslovi za izbrane ustanove in/ali učitelje