Kontakt | Kazalo | LogIn | English
Temida logo

 

Dogodki

Konferenca Mediadoc 2013
24.-25. september 2013

> Vstopna stran > Rešitve > Ekspertni sistemi
resitve

Ekspertni sistemi

SkladEx

Skladex Računalniški sistem za podporo odločanju pri stanovanjskih in drugih razpisih. Omogoča učinkovito določitev prioritet ob upoštevanju vseh zakonskih določil in razpisnih pogojev. Učinkovitost se kaže v hitrem in zanesljivem ugotavljanju prioritet, ki poteka enotno za vse prosilce in je torej izključena vsaka subjektivnost odločitve. Med dobrimi karakteristikami tega sistema najbolj izstopata njegova fleksibilnost in transparentnost.

PriStan

PriStan PriStan je programski paket, namenjen avtomatiziranemu ugotavljanju tehnične primernosti stanovanjskih stavb in stanovanj. Programski paket PriStan omogoča ugotavljanje primernosti stanovanjske gradnje v odvisnosti do Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, izdanega na podlagi Zakona o graditvi objektov in Stanovanjskega zakona.