Kontakt | Kazalo | LogIn | English
Temida logo

 

Dogodki

Konferenca Mediadoc 2013
24.-25. september 2013

> Vstopna stran > Rešitve > e-poslovanje
resitve

Elektronsko poslovanje

ProWin

ProWin je programski paket namenjen avtomatiziranemu spremljanju ter opremljanju podatkov plačilnega prometa s knjigovodskimi podatki, kar omogoča njihovo enostavno razvrščanje v posamezne analitične evidence.
Namenjen je predvsem podjetjem, katerih značilnosti pri delu so: Prowin

  • operiranje z več analitičnimi postavkami v dnevnem plačilnem prometu,
  • vodenje več analitičnih evidenc,
  • poslovanje z več odprtimi poslovnimi računi...

ProWin, kot podlaga takemu poslovanju, omogoči natančnost in pravočasnost vknjižb zavezancev. V vsakem trenutku je možen vpogled v analizo poslovanja, opravljanje funkcij ProWina pa je določeno z logičnimi in enostavnimi pristopi uporabe.