Kontakt | Kazalo | LogIn | English
Temida logo

 

Dogodki

Konferenca Mediadoc 2013
24.-25. september 2013

> Vstopna stran > O podjetju > Tehnologija

Tehnologija

Naše rešitve temeljijo na sodobnih tehnologijah. Razvijamo jih s programskimi jeziki Delphi, Java in PHP. Prirazvoju upoštevamo informacijsko infrastrukturo naročnikov, zato jih je možno integrirati v različna okolja in platforme, ter povezati z ustreznimi podatkovnimi bazami med katerimi so najbolj znane Oracle, MySQL in PostgreSQL.

MySql logo Oracle logo PostGres Sql logo

Večina rešitev deluje na operacijskih sistemih Windows in Redhat Linux. Kompleksnješe rešitve implementiramo z uporabo spletnih strežnikov ObjectWEB in JBoss.

JBoss logo RedHat logo ObjectWeb logo

Delphi

Delphi logo Borland Delphi je celostno razvojno okolje za visoko zmogljive poslovne informacijske rešitve za okolji Windows in Linux ter za platformo .NET. Temelji na programskem jeziku pascal, ki ga je Borland raz1iril v zelo zmogljiv object pascal.

Java

Java logo Tehnologija Java je mnogokrat predstavljena kot tehnologija, ki prinša revulucionarne spremembe v svet računalništva. Bistvo sprememb je preusmeritev pozornosti k omrežjem kot celoti in ne le k osebnim računalnikom, kot je veljalo doslej. Java nedvomno odločilno vpliva na celotno računalniško industrijo za kar obstajajo tehtni razlogi: skoraj popolna prenosljivost Java programov, tesna povezanost s spletnimi brskalniki in nenazadnje relativna enostavnost v primerjavi s predhodno usmerjenimi jeziki.

PHP

PHP logo PHP je široko razširjen in uporaben odprtokodni skripni jezik za izdelavo dinamičnih spletnih strani. Zelo uporaben je v kombinaciji z zbirko podatkov MySQL. Preko spletnih obrazcev, kreiranimh v jeziku PHP, lahko urejamo bazo na strežniku MySQL. Podatke iz strežnika MySQL na ta način naredimo interaktivne.