Contact | Content | LogIn | Slovenian
Temida logo

 

Events

Conference Project Management in practice 2013
February 13, 2013

> Home > About > Articles

Articles and presentations

Articles

Article Author Publication
Ontological Representations for Supporting Learning in Business Communities Bojan Cestnik, Tanja Urbančič, Ingrid Petrič Proceedings of 7th e-Learning'11 Conference, Bucharest (Romania), August 2011
Using Business Analysis to Select Appropriate e-Learning System Stojan Košti, Bojan Cestnik Proceedings of 7th e-Learning'11 Conference, Bucharest (Romania), August 2011
The Role of Business Analysis Techniques in e-Learning Process Development Stojan Košti, Bojan Cestnik Proceedings of 6th e-Learning'10 Conference, Riga (Latvia), August 2010
Priložnost za napredek v poslovanju Stojan Košti Glas gospodarstva, April 2010
Izobraževanja ni nikoli dovolj Stojan Košti Sistem, March 2010
Interoperabilna prihodnost Stojan Košti Sistem, February 2010
Javna naročila na odprti kodi Stojan Košti, Viljem Križman Papers of Linux Business conference 2009, Portorož, September 2009
Semantic Application Integration by Learning Ontologies Bojan Cestnik, Stojan Košti Proceedings of 5th eLearning Conference 2009, September 2009, Berlin Germany
E-izobraževanje kot vseevropski projekt Stojan Košti Varnostni forum, July-August 2009
Prehod na spletno poslovanje v sistemu javnega naročanja Stojan Košti, Viljem Križman Proceedings of 16 Conference Days of Slovenian Informatics, Portorož, April 2009
Uporaba orodij za rudarjenje v besedilih pri odkrivanju novih povezav v literaturi Bojan Cestnik Proceedings of 28. International Conference New technologies- New Challenges, Portorož, March 2009
Organizacijski vidik prenosa poslovanja na splet Stojan Košti Proceedings of 28. International Conference New technologies- New Challenges, Portorož, March 2009
Upravljanje s spremembami pri informacijski podpori za dodelitev subvencij za prvo reševanje stanovanjskega problema Helena Modrijan, Bojan Cestnik Proceedings of 28. International Conference New technologies- New Challenges, Portorož, March 2009
Interoperabilnost je tu! Stojan Košti Sistem, June 2008
Examples of implemented Interoperable systems in G2G and G2B Stojan Košti, Aram Karalič Proceedings of 15th Conference Days of Slovenian Informatics, Portorož, April 2008
Interoperability Model Using Web Service Concept Stojan Košti Proceedings of 27th International conference on organizational science development, Portorož, March 2008
Information System for Supporting a Process of Selecting Buyers for Apartments Bojan Cestnik, Helena Modrijan Proceedings of 27th International conference on organizational science development, Portorož, March 2008
Structuring Domain Konowledge by Semi-automatic Ontology Construction Bojan Cestnik, Ingrid Petrič, Tanja Urbančič, Marta Macedoni-Lukšič Organizacija, št. 6(40), November-December, 2007
Bližnji pogled na spletne storitve Stojan Košti Sistem, november 2007
B2G z uporabo spletnih storitev in odprtih standardov v praksi S. Košti, A. Karalič Proceedings of IBLOC 2007 International Business Linux and Open Source Conference, September, 2007
The Housing Lottery in Slovenia: e-Goverment perspective B. Cestnik, A. Kern, H. Modrijan Proceedings of 6th International EGOV Conference - EGOV Society, Regensburg, September 2007
IT for supporting the Slovenian National Housing Schema: Example in G2B Interoperability B. Cestnik, A. Kern Proceedings of 5th Eastern e-Gov Days Conference, Prague, April 2007
Evropski programi - blažilniki napetosti med narodi N. Pahor, B. Cestnik Podjetnik, November, 2006
Ustavite odtok podatkov S. Košti, B. Cestnik Sistem, November 2006
9 izkušenj pri sodelovanju v programih EU N. Pahor, B.Cestnik Podjetnik, May 2006
Optimizirajte najem zunanjega izvajalca Stojan Košti Sistem, April 2006
Računalniška podpora odločanju v kriznih situacijah M. Vizjak Pavšič, B. Cestnik Delo - Znanost, March 30, 2006
Pošlite e-račun, prosim! Stojan Košti Sistem, July 2005
Praktični vodnik po BPM Stojan Košti Sistem, May 2005
Collaborative Crisis management for protecting critical infrastructure B. Cestnik, A. Rocha, M.Endig Proceedings of TIEMS 2005 Conference, Faroe Islands, May 2005
E-račun za mala podjetja Stojan Košti Glas gospodarstva, October 2004
A management decision support system for allocating housing loans B. Cestnik, M. Bohanec, V. Rajkovič Implementing Systems for Supporting Management Decisions, Chapman & Hall, 1996

Presentations

Presentation Author Event
Ontological Representations for Supporting Learning in Business Communities Bojan Cestnik, Tanja Urbančič, Ingrid Petrič e-Learning'11 and the Knowledge Soceity, Bucharest, August 2011
Using Business Analysis to Select Appropriate e-Learning System Stojan Košti, Bojan Cestnik e-Learning'11 and the Knowledge Soceity, Bucharest, August 2011
Improving Clarity of Decisions to Reduce Information Overload in e-Government B. Cestnik, A. Kern 9. e-Gov Days conference, Ljubljana, May 2011
Kako lahko sami izkoristimo potencial spletne strani Stojan Košti Minimum IT conference, Ljubljana, March 2011
The Role of Business Analysis Techniques in e-Learning Process Development Stojan Košti, Bojan Cestnik e-Learning'10 and the Knowledge Soceity, Riga, avgust 2010
Javna naročila na odprti kodi Stojan Košti, Viljem Križman Linux Business conference 2009, Portorož, September 2009
Semantic Application Integration by Learning Ontologiesi Bojan Cestnik, Stojan Košti 5th eLearning Conference, Berlin (Germany), September, 2009
Prehod na spletno poslovanje v sistemu javnega naročanja Stojan Košti, Viljem Križman 16. Conference Days of Slovenian Informatics, Portorož, April 2009
Organizacijski vidik prenosa poslovanja na splet Stojan Košti 28. International Conference New technologies - New Challenges, Portorož, March 2009
Examples of implemented Interoperable systems in G2G and G2B Stojan Košti, Aram Karalič 15. Conference - Days of Slovenian Informatics, Portorož, April 2008
Interoperability Model Using Web Service Concept Stojan Košti 27th International conference on organizational science development, Portorož, March 2008
Information System for Supporting a Process of Selecting Buyers for Apartments Bojan Cestnik, Helena Modrijan 27th International conference on organizational science development, Portorož, March 2008
B2G z uporabo spletnih storitev in odprtih standardov v praksi S. Košti, A. Karalič IBLOC 2007 International Business Linux and Open Source Conference, Portorož, Slovenia
The Housing Lottery in Slovenia: e-Goverment perspective B. Cestnik, A. Kern, H. Modrijan 6. International EGOV 2007 Conference - EGOV Society, Regensburg, Germany
Collaborative Crisis Management for protecting critical infrastructure B. Cestnik, A. Rocha, M. Endig TIEMS 2005 Conference, Farroe Islands
Emergency Response through Collaborative Crisis Management B. Cestnik, A. Rocha, M. Endig e-goverment Days 2005, Budapest, Hungary
Izmenjava e-računa preko spleta Stojan Košti Mercur Day 2004, Naklo, Slovenia